Du är här

Buprenorfin som berusningsmedel

Publicerad 20.12.2005

Buprenorfin (Temgesic®, Subutex®) är förutom läkemedel också den mest använda opiaten bland narkotikamissbrukare i Finland.

Från början användes buprenorfin som medicinering vid stark smärta. Längre fram upptäcktes det att medicinen fungerade som läkemedel vid avgiftning och substitutionsbehandling för opioidberoende personer. Temgesic och Subutex som används i Finland är s.k. resoribletter, det vill säga det är meningen att de ska smälta under tungan, varvid den verksamma substansen upptas av kroppen genom munnens slemhinna. I den farmakologiska substitutionsbehandlingen tar patienten i regel sin tablett på mottagningen dagligen.

Vid missbruk tas buprenorfin vanligen med spruta i venerna. Av det skälet är buprenorfin ett synnerligen problematiskt läkemedel när det missbrukas. Eftersom det inte är tänkt att injiceras innehåller det bl.a. majsstärkelse och andra bindämnen som kan ge olika skadeverkningar och infektioner i blodådrorna.

Bindämnena i läkemedel i tablettform kan vid injicering orsaka allvarliga förändringar i ögonbottnarna. Konsekvensen kan bli att synen försämras. Vissa buprenorfinanvändare försöker sluta med sprutorna och ta ämnet genom näsans slemhinna. Det är mindre riskfyllt än injicering men dock förknippat med problem. Slemhinnorna i näsan är ömtåliga och kan ta skada.

När buprenorfin tas i berusningssyfte är avsikten att framkalla något slags berusningstillstånd. Vid injicering av buprenorfin är effekten visserligen en annan än om ämnet skulle lösas upp under tungan. Ofta säger klienterna sig känna effekten snabbare vid injicering, och ifall det inte är fråga om långvarigt bruk eller personen inte har använt opiater i större skala, så är effekten likadan som av övriga opiater. Då kan en euforisk effekt ses och upplevas.

Situationen är en annan om personen länge tagit buprenorfin eller andra opiater. Då går buprenorfinet "inte hem", användaren upplever inte att han blir euforisk, utan känner effekten av läkemedlet endast så att han hålls frisk och inte besväras av abstinenssymtom till följd av opiaterna. Många långvariga narkotikaanvändare säger att de bara tar läkemedel och uppfattar inte buprenorfin som narkotiskt medel.

Buprenorfin används också ofta tillsammans med olika bensodiazepiner eller cannabis. Även om buprenorfin är relativt tryggt jämfört med exempelvis heroin, är det i kombination med bensodiazepin livsfarligt, speciellt om det också finns alkohol med i bilden. De dödsfall som har rapporterats i samband med bruk av buprenorfin beror uttryckligen på samtidig användning av de här tre medlen, buprenorfin, bensodiazepin och alkohol.

Buprenorfin har i Finland blivit mycket populärt och numera ser man ett stort antal användare som har inlett sin opiatanvändning med buprenorfin. Flera unga buprenorfinanvändare övergår direkt till det här medlet till exempel i samband med cannabisbruk eller till och med utan något sådant.

Såväl motiverad medicinering som okontrollerad användning på gatan framkallar oftast abstinenssymtom om man upphör med den regelbundna användningen. Många menar att abstinenssymtomen till följd av buprenorfin rentav är långvarigare än till exempel efter heroinbruk. Vid all användning av läkemedlet måste man därför observera att buprenorfin liksom andra opiater är beroendeframkallande.

Anne Hietalahti
specialsjukskötare
Arbetsgruppen Viitta för fältarbete med missbrukare
A-klinikstiftelsen