Du är här

Hur förebygger man överdosering av narkotika

Publicerad 20.12.2005.

Överdosering beror på att kroppen inte förmår handskas med ett visst ämne. Om alltför stor mängd av detta ämne hamnar i kroppen alltför snabbt, kan det få riskfyllda konsekvenser, till och med leda till döden.

Kroppen reagerar på olika sätt vid olika typer av substanser. Heroin och övriga opiater samt lugnande medel, såsom alkohol och bensodiazepiner (t.ex. Diapam) bromsar upp livsfunktionerna. Detta kan leda till andningsförlamning. Om andningen förlamas helt och hållet leder det också till rubbningar i hjärtverksamheten.

Stimulantia såsom kokain och amfetamin kan vid överdosering vålla hjärtinfarkt, kramper eller svimningsanfall. Överdoser av kokain kan orsaka förhöjd inre kroppstemperatur som kan orsaka hjärnskador och ge dödlig utgång.

Alla fall av överdosering är inte ödesdigra. Efter att ämnet intagits tar det oftast 13 timmar innan överdosen leder till döden. Det finns kanske tid att söka hjälp. Man dör alltså inte alltid av överdosering.

Symtom vid överdosering:

 • svag eller upphörd andning
 • blåaktigt ansikte eller mycket blekt
 • slapp kropp
 • svag puls eller ingen puls alls
 • fradga från munnen
 • skakningar eller kramper
 • kräkningar
 • bröstsmärtor, tryck eller spänning över bröstkorgen
 • svimning
 • rosslingar eller kvävda andningsljud

Hur förebygger du överdosering?

 • Blanda inte preparat. När ämnen blandats och använts tillsammans, t.ex. alkohol, bensodiazepiner och heroin, resulterar det oftast i en heroinöverdos.
 • Använd inte medlen ensam. Försök vara tillsammans med andra; om något går snett finns det någon som kan söka hjälp. Om du använder ensam, sök upp en plats dit andra också kan komma.
 •  Om du får tag i okända preparat, testa dem före användningen. Ta helst ämnet genom sniffning eller rökning. Det är mindre farligt än att injicera i blodet, eftersom substansen då kommer i kroppen i upprepade små doser i stället för en enda injektionsdos.
 • Lär känna vad din kropp tål. Om du är sjuk eller undernärd har du en lägre tolerans. Toleransen kan också vara låg om du just kommit från avgiftning eller om du varit utan ämnet i några dar. Efter några dars paus i användningen är risken avsevärt större för överdosering.
 • Lär känna din hälsa. Om du lider av andningsproblem eller om du har eller för en tid sen haft lunginflammation, kan heroinet försvåra andningen ytterligare.
 • Tala med andra användare om vilka partier som rör sig på gatan.
 • Gör upp en plan i ditt kamratgäng om hur ni ska handla i en nödsituation om något inträffar.
 • Använd inte saltlösning, adrenalin, amfetamin eller kokain till att återuppliva en människa som tagit en överdos. De hjälper inte och användningen kan leda till åtal för brott.
 • Lägg aldrig någon i kallt vatten. Det kan framkalla chock eller rentav drunkning.
 • Ecstasy och antidepressiva medel

I Finland har konstaterats två dödsfall till direkt följd av användning av ecstasy eller blandmissbruk med antidepressiva medel. "Lyckopiller" (med handelsnamn som Aurorix, Fontex och Seronil etc) tillsammans med ecstasy kan orsaka ett serotoninsyndrom (extremt hög kroppstemperatur, hög feber) som kan leda till döden.

Vad gör man när någon får en överdos?

När någon får en överdos är det inte säkert att personen är medveten om att det skett, eller om han eller hon vet det, kanske personen inte själv förmår söka hjälp. Det är viktigt att de andra kan handla snabbt.

 1. Kontrollera att personen är vid medvetandet. Kan han öppna ögonen eller tala?
 2. Om personen inte svarar men andas, försök få honom att komma till medvetande. Du kan säga hans namn, ruska om honom, nypa i öronen eller massera dina knogar mot hans bröstkorg. Om personen är vid medvetandet, kolla om han kan tala och gå. Försök hålla honom så vaken som möjligt, så att han inte blir medvetslös. Det är mycket viktigt att du inte lämnar honom ensam.
 3. Om personen inte andas (hjärtat kan slå trots det), behöver han omedelbart hjälp.
 • Ring nödnumret 112. Det är viktigt att nämna att du misstänker överdosering, så att personalen kan förbereda den medicinska hjälpen.
 • Påbörja upplivningen genom mun mot mun-metoden.
 • När personen börjar andas själv, eller om du måste gå och visa vägen för ambulanspersonalen, vänd honom i framstupa sidoläge. Det förhindrar att personen kvävs i uppkastningar.

Anvisningar när du ringer nödnumret 112

 1. Gå till en så lugn plats som möjligt. Om det hörs mycket oväsen i bakgrunden, skrik eller skrän kan det medföra att polis skickas till platsen. I Helsingfors tillkallas polisen endast om ambulanspersonalens säkerhet är hotad.
 2. Tala lugnt och tydligt om vad som hänt.
 3. Om du får frågan om överdosering, säg sanningen.
 4. När du väntar på hjälpen, kolla att ambulanspersonalen kan komma ända fram till platsen.
 5. Kolla att ambulanspersonalen vet vart de ska ta sig. Om du kan så lämnar du en dörr öppen, eller ber någon stå på gatan och visa vägen.
 6. När ambulanspersonalen kommer, försök ge så mycket upplysningar du kan. Berätta vilket preparat personen använde, vad han kanske använt tidigare och om han tar mediciner. Hos ambulansenheterna finns antikroppar mot heroin. (Naloxon är ett morfinderivat. Det används för att motverka den förlamning i centrala nervsystemet och andningssvårigheter som orsakats av morfin eller besläktade smärtstillande medel. Naloxon konkurrerar tillsammans med övriga morfinderivat om samma verkningar och minskar därför deras effekt. Läkaren ordinerar en dos. Läkemedlet injiceras i en ven och ibland också i muskeln eller under huden. Kort därefter kan tillfälligt illamående, kräkningar, svettningar, hjärtklappning eller skakningar förekomma.)

Hälsorådgivningen Vinkki

 

Läs mer

FRK:s Första hjälpen -anvisningar

Webbsidor som behandlar temat överdosering:

www.drugnet.bizland.com/Drug_Info/overdose1.htm
Medicinsk guide på webben: www.netdoktor.se
Narkotikaupplysning: www.can.se/

Var den här artikeln till hjälp?
totala antalet av rösterna: 1038 - det genomsnittliga röstning: 3