Du är här

Kontaktinformation till missbrukarvårdens mottagningar

Publicerad 22.6.2006. Uppdaterad 9.8.2018

Kommunerna ansvarar för ordnande av tjänster inom missbrukarvården. De primära tjänsterna inom missbrukarvården utgörs av den allmänna basservicen inom social- och hälsovården, såsom mottagnings- och jourtjänster vid hälsocentralerna, skolhälsovården, företagshälsovården samt hemtjänsten. Hälsocentralernas sjukhus och specialsjukvården (t.ex. kretssjukhusen, centralsjukhusen) hör till den allmänna basservicen, trots att de kan ha avdelningar eller vårdplatser som går under definitionen specialtjänster inom missbrukarvården, som t.ex. avvänjningsenheten för narkomaner vid HUCS eller narkomanvårdspolikliniken vid Tammerfors universitetssjukhus.

Adressuppgifterna till primärvården och specialsjukvården hittar du i telefonkatalogen.

I de fall där den allmänna servicen inte täcker missbrukarnas vårdbehov utnyttjas missbrukarvårdens specialtjänster. Till dessa tjänster hör exempelvis A-klinikerna, ungdomsstationerna, akutvårdsstationerna, härbärgen och servicebostäder.

Exempelvis A-klinikerna tar emot patienter direkt utan remiss.

  • Alla A-kliniker och deras enheter (akutvårds- och ungdomsstationerna osv.) i Finland

Missbrukarvårdens rehabiliteringsinrättningar upprätthålls av bl.a. kommunerna, samkommuner samt olika organisationer. Vissa fungerar inom A-klinikerna. Man remitteras till inrättningarna via A-klinikerna eller kommunernas social- och hälsovårdstjänster.

Självhjälpsverksamheten har grupper för kamratstöd:

  • AA-grupper för alkoholmissbrukare
  • Al-Anon-grupper för närstående till alkoholister
  • AAL  grupper för vuxna barn till alkoholister
  • NA-grupper för drogmissbrukare
  • GA-grupper för spelberoende
  • A-gillen, föreningar som upprätthålls av före detta och nuvarande klienter i A-klinikerna
  • NOVAT – grupper för kamratstöd åt kvinnor

I vissa städer har man sammanställt information om missbrukarvårdens tjänster och vårdplatser på sina webbsidor. Så har man gjort exempelvis:

Auli Saukkonen
informatör
A-klinikstiftelsen

 

Var den här artikeln till hjälp?
totala antalet av rösterna: 1439 - det genomsnittliga röstning: 2