Du är här

Abstinenssymtom

Publicerad 12.12.2005.

Sporadisk, stor alkoholkonsumtion framkallar bakrus. Långvarigt drickande som avbryts framkallar abstinenssymtom. Intensivt drickande som avbryts tvärt kan rentav medföra livshotande symtom, men lindriga abstinenssymtom går vanligen över på två till tre dagar även utan medicinering.

Abstinenssymtomens intensitet påverkas allra mest av den alkoholmängd som dagligen intagits under en period av drickande. Redan sju mellanöl per dag kan framkalla ett lindrigt abstinenstillstånd hos en känslig person när drickandet upphör.

En person som dricker drygt en flaska starksprit (över 180 gram ren alkohol) per dag kan insjukna i ett allvarligt abstinenstillstånd när han slutar dricka. Symtomen blir lindrigare om drickandet trappas ner stegvis. Många har lyckats bryta den onda cirkeln på det sättet.

Vad innebär då abstinens? Under långvarigt drickande anpassar sig organismen till alkoholens närvaro. När alkoholtillförseln upphör inträder ett tillstånd av överirritabilitet i nervsystemet som syns i rastlöshet, ångest, darrningar, balansrubbningar, i värsta fall anfall av medvetslöshet och kramper samt syn- och hörselhallucinationer eller psykos. Till symtomen kan även höra uppkastningar och känselrubbningar. Snabbare puls och en blodtrycksstegring som rentav når farlig nivå är rätt vanligt.

Abstinenssymtomen ger sig till känna ungefär ett halvt dygn efter att drickandet upphört, då det fortfarande kan finnas över en promille alkohol i blodet. Symtomen blir gradvis starkare när alkoholen försvinner.

Abstinensen består av två skeden. Under de första två dygnen är symtomen lindrigare. Det kan då förekomma oro, darrningar, sömnlöshet, uppkastningar, ibland hörselhallucinationer och kramper. Två eller tre dygn efter att patienten lämnat drickandet kan tillståndet plötsligt försämras. Då kan han få kraftig svettning, ökad puls, förhöjt blodtryck, feber, hallucinationer och rentav psykotiska symtom. Utan vård kan tillståndet i värsta fall leda till döden.

Också efter kraftiga, omedelbara symtom återhämtar man sig i regel på en vecka förutsatt att det inte funnits andra faktorer med i bilden, t.ex. lugnande mediciner, som förlänger den här fasen.

Antti Holopainen
överläkare
Järvenpää socialsjukhus

Var den här artikeln till hjälp?
totala antalet av rösterna: 1651 - det genomsnittliga röstning: 3