A A A
  • Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский
  • Viittomakieli

Olet täällä

Asiaa nuorten päihteidenkäytöstä

Useimmat vanhemmat ovat vakuuttuneita siitä, että heidän lapsensa eivät käytä tupakkaa, alkoholia tai kannabista (marijuana tai hasis) ja ettei heillä myöskään ole kokemusta uhkapeleistä. Tilastot kertovat kuitenkin toista. Niiden mukaan suurin osa nuorista kokeilee päihteitä vähintään kerran tai kaksi. Seuraavat tiedot perustuvat THL:n kouluterveyskyselyihin peruskoulun 8. ja 9. luokan, lukion 1. ja 2. luokan ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille vuonna 2015. Täältä löydät myös lisätietoja nuorten päihteidenkäytöstä.

Tupakka

Peruskoulun 8.- ja 9. luokkalaisita tupakoi päivittäin noin 9 %. Lukion 1.-2. luokkalaisista tupakoi 6 % ja ammatillisten oppilaitosten 1.-2.-luokkalaisista tupakoi 30 % päivittäin. Tupakoivien määrä on laskusuunnassa.

Alkoholi

Peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisista n. 10% on tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa. Noin 4% käyttää alkoholia viikottain. Lukion 1.-2. luokkalaisista vastaavasti 18 % ja ammatillisten oppilaitosten 1.-2. vuoden opiskelijoista 31 % juo itsensä kovaan humalaan vähintään kerran kuukaudessa. Myös alkoholin käyttö on nuorten keskuudessa laskusuunnassa.

Huumeet

Peruskoulun 8. ja  9. luokkalaisista 8 %, lukion 1.-2. luokan oppilaista 12 % ja ammattikoulun 1.-2. vuoden oppilaista 22 % on kokeillut huumeita. Suurin huumekokeiluista on kannabiskokeiluja, jotka ovat suositumpia poikien kuin tyttöjen keskuudessa. Huumeiden kokeilukäyttö on laskenut hiukan peruskoululaisten ja lukiolaisten keskuudessa, mutta noussut ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden keskuudessa.

Katso myös Nuortenlinkin artikkelit nuorten päihteiden käytöstä.

Jaa

Facebook Twitter Google+ Delicious Google bookmarks