A A A
  • Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский
  • Viittomakieli

Olet täällä

2. Asiaa nuorten päihteidenkäytöstä

Useimmat vanhemmat ovat vakuuttuneita siitä, että heidän lapsensa eivät käytä tupakkaa, alkoholia tai kannabista (marijuana tai hasis) ja ettei heillä myöskään ole kokemusta uhkapeleistä. Tilastot kertovat kuitenkin toista. Niiden mukaan suurin osa nuorista kokeilee päihteitä vähintään kerran tai kaksi. Seuraavat tiedot perustuvat THL:n kouluterveyskyselyihin peruskoulun 8. ja 9. luokan, lukion 1. ja 2. luokan ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille vuonna 2013. Täältä löydät myös lisätietoja nuorten päihteidenkäytöstä.

Tupakka

Peruskoulun kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista tupakoi päivittäin noin 13% (2013). Tupakoivien määrä on laskusuunnassa.

Alkoholi

Peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisista n. 12% on tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa. Noin 5% käyttää alkoholia viikottain. Lukion 1.-2. luokkalaisista vastaavasti viidennes ja ammatillisten oppilaitosten 1.-2. vuoden opiskelijoista 35% juo itsensä kovaan humalaan vähintään kerran kuukaudessa. Myös alkoholin käyttö on nuorten keskuudessa laskusuunnassa.

Huumeet

Peruskoulun 8. ja  9. luokkalaisista 9%, lukion 1.-2. luokan oppilaista 13 % ja ammattikoulun 1.-2. vuoden oppilaista 21% on kokeillut huumeita. Suurin huumekokeiluista on kannabiskokeiluja, jotka ovat suositumpia poikien kuin tyttöjen keskuudessa. Huumeiden kokeilukäyttö on kasvanut kaikissa ikäryhmissä.

Katso myös Nuortenlinkin artikkelit nuorten päihteiden käytöstä.

Jaa

Facebook Twitter Google+ Delicious Google bookmarks