A A A
  • Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский
  • Viittomakieli

Olet täällä

Koulun vanhempainilta päihteistä

Päihdeillat ovat luokan tai koko pienen koulun vanhemmille järjestettyjä yhteisiä tuumatalkoita. Erityisen mielellään iltaan osallistuvat 5.-7. -luokkalaisten vanhemmat. Tavoitteena on, että vanhempien oma rooli kodin päihdeasioissa selkeytyy. Tämä opas antaa yksityiskohtaiset ohjeet illan järjestämiseksi.

Jaa

Facebook Twitter Google+ Delicious Google bookmarks