A A A
  • Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский
  • Viittomakieli

Olet täällä

A-klinikkasäätiön lähestymistapa

Julkaistu 20.4.2006. Päivitetty 1.11.2011

A-klinikkasäätiön keskeisiä työskentelynperiaatteita on luottamus asiakkaan omiin voimavaroihin. Kokemus on osoittanut, että hyvinkin vaikeissa elämäntilanteissa päihteiden ongelmakäyttäjä pystyy itse parhaiten arvioimaan palvelujen ja hoidon tarvettaan ja työskentelemään tarvittavien muutosten toteuttamiseksi. Muutokset eivät toteudu pelkästään hoidossa työntekijän tuottamina vaan hoitokäyntien tai -jaksojen välillä. Muutosten toteuttajana on asiakas itse ja hoitopaikka on muutosprosessien tukijan ja ylläpitäjän roolissa. Toisinaan tuki tarkoittaa eräänlaisen konsultin roolin omaksumista, toisinaan on tarpeen jämäkämpi työote.

A-klinikkasäätiö ei valikoi asiakkaitaan vaan pyrkii pitämään hoitoon hakeutumisen kynnyksen mahdollisimman matalana. Ongelmainen päihteidenkäyttö kehittyy hyvin erilaisten kehityskulkujen seurauksena ja hoitoon hakeudutaan erilaisissa elämäntilanteissa. Tämän vuoksi myös hoidon tavoitteet ovat aina yksilöllisiä: joskus tavoitteena on päihteetön elämä, joskus akuutin kriisitilanteen rauhoittaminen ja joskus haittojen vähentäminen ja elämänlaadun parantaminen. Hoitosuhteet voivat olla myös lyhytaikaisia keskittyen päihteisiin liittyvien käytännön pulmien selvittelyyn.

Koska asiakkaiden tarpeet ovat erilaisia, myös hoidon tuloksellisuutta tulee A-klinikkasäätiön näkemyksen mukaan arvioida monesta eri näkökulmasta. Yhden ainoan tulosmittarin – vaikkapa ”raitistumisprosentin” – käyttäminen ei anna monimutkaisista prosesseista oikeaa kuvaa. Hoidolle asetettuja tavoitteita ei myöskään aina saavuteta kokonaan ja erimuotoisia retkahtamisia voi tulla. Hoito tuo elämäntilanteeseen kuitenkin useimmiten lievitystä ja helpottaa mahdollisia uusia yhteydenottoja. Jokainen asiakas on oikeutettu hyvään hoitoon ja toistuviin kontakteihin.

Hoitoon hakeutuminen A-klinikkasäätiön yksiköihin perustuu pääsääntöisesti vapaaehtoisuuteen eikä hoidosta anneta tietoja ulkopuolisille ilman asiakkaan lupaa. Yhteistyö muiden hoitotahojen kanssa on usein hyödyllistä, mutta siihen pyydetään aina asiakkaan suostumus. Joissain tapauksissa hoitoon liittyy myös velvoitteita (ajokorttiseurannat, työpaikkojen hoitoonohjaus, yhdyskuntapalvelu, lastensuojelulakiin perustava asiakkuus), mutta velvoitteiden olemassaolo tehdään selväksi jo tulohetkellä.

A-klinikkasäätiöllä ei ole yhtä hoito-ohjelmaa, jota sovelletaan kaikille asiakkaille. Säätiön yksiköt työskentelevät useimmiten tiimeinä, joihin työntekijät tuovat ammatillista osaamista terveydenhuollon, lääketieteen, sosiaalityön ja psykologian alueilta. Kullakin ammatillisella alueella on lisäksi käytössä useita erilaisia työmenetelmiä. Käyttämällä henkilöstön eriytynyttä osaamista ja soveltuvia työmenetelmiä kullekin asiakkaalle pyritään laatimaan räätälöity, yksilöllinen hoito-ohjelma.

Jukka Heinonen
Sosiologi

Päivittänyt:
Tuija Vilkko
TtM, psyksh., kehittämiskoordinaattori
Kettutien erityispoliklinikka/Järvenpään sosiaalisairaala

A-klinikkasäätiön nettisivut

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Ääniä annettu: 774 - Keskiarvo: 4

Jaa

Facebook Twitter Google+ Delicious Google bookmarks