A A A
  • Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский
  • Viittomakieli

Olet täällä

Tupakka

Tupakka » Mitä se on?

Tuoteseloste: Tupakkaa valmistetaan Nicotina-kasvin eri lajien lehdistä kuivattamalla. Tupakkatuotteet ovat väriltään ruskeita ja niissä on käymisen tuloksena ominainen aromi. Tupakkaa käytetään polttamalla, nuuskana tai suun kautta verenkiertoon imeytettävänä purutupakkana. [2]

Laillinen asema: Tupakan levitys ja käyttö on sallittu, joskin monin rajoituksin: ikärajat, mainontakielto, terveysvaroitusten pakko. [3]

Tupakkaa ei saa lainkaan mainostaa
tuotemerkeissä ja -nimikkeissä ei saa antaa vaikutelmaa, että tuote on vähemmän haitallinen kuin muut tupakkatuotteet; tupakkapakkauksissa on oltava varoitustekstit, joissa kerrotaan tuotteen vaarallisuudesta; suussa käytettävää tupakkaa eli nuuskaa tai mälliä ei saa lainkaan tuoda maahan tai myydä. Tupakkaa ei saa myydä alle 18-vuotiaille. [3]

Tupakointi on kielletty
päiväkotien lapsille ja oppilaitosten oppilaille tarkoitetuissa sisätiloissa sekä niiden pääasiassa 18 vuotta nuoremmille tarkoitetuilla ulkoalueilla; virastojen ja viranomaisten sekä niihin verrattavien julkisten laitosten yleisölle ja asiakkaille varatuissa sisätiloissa; sisätiloissa järjestettävissä yleisissä tilaisuuksissa, joihin yleisöllä on esteetön pääsy; yleisten kulkuneuvojen sisätiloissa; työyhteisöjen yhteisissä ja yleisissä sekä asiakkaille tarkoitetuissa sisätiloissa. Ravintolan sisätiloissa tupakointi on sallittu ainoastaan tupakointiin hyväksytyssä erillisessä tupakointitilassa. Tällöin on kuitenkin huolehdittava siitä, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan sille alueelle, jolla tupakointi on kielletty. Ruoan ja juoman nauttiminen tupakointitilassa on kielletty. Ravintola ei lain mukaan ole velvollinen järjestämään tupakointitilaa. Tällöin tupakointi on kielletty kaikissa ravintolan sisätiloissa. [5]

Ympäristön tupakansavu on syöpävaarallinen aine, jolta suojaamiseen työssä noudatetaan työturvallisuuslakia. [5]

Kansanterveydellinen merkitys:  Tupakointi aiheuttaa Suomessa 5 000–6000 kuolemantapausta vuosittain ja on maailmanlaajuisesti suurin estettävissä olevien kuolemien aiheuttaja. Lisäksi se aiheuttaa suuren määrän kroonista sairautta ja työkyvyttömyyttä. [6] Tupakkasairauksien kokonaiskustannukset yhteiskunnalle ovat arviolta noin 2 miljardia euroa vuodessa. Suomen valtio saa tupakan verollisesta myynnistä vähemmän tuloja kuin sille aiheutuu menoja. Tupakoinnista johtuva sairaalahoito vastaa noin kahden keskussairaalan koko vuotuista kapasiteettia. Suomen terveydenhuollolle aiheutuu tupakasta vuosittain 85–100 miljoonan euron kustannukset, mikä on noin 1,8–2,1 prosenttia kaikista terveydenhuollon menoista. [9]

Tupakan aiheuttamista työympäristön edellyttämistä muutoksista, työstä poissaoloista ja työkyvyttömyyseläkkeistä sekä ennenaikaisista kuolemista aiheutuu vuosittain noin 350 miljoonan euron työpanoksen menetys [9].

Tupakasta aiheutuvien sairauksien ehkäiseminen, toteaminen, hoitaminen, seuranta ja kuntoutus lisäävät kustannuksia huomattavasti. Suomen Lääkäriliitto arvioi tupakkapoliittisessa ohjelmassaan tupakoinnin aiheuttaneen vuonna 1987 Suomessa 1,2 miljoonaa sairauspoissaolopäivää, noin 600 000 lääkärissäkäyntiä ja 220 000–300 000 hoitopäivää yleissairaaloissa. Tupakoinnista johtuva sairaalahoito sitoo 770–1 030 sairaansijaa ympäri vuoden eli noin 2,6–3,5 prosenttia sairaansijakapasiteetista. Tämä vastaa noin kahden keskikokoisen keskussairaalan vuotuista kapasiteettia. [9]

Tupakka » Miten se vaikuttaa?

Vaikutusmekanismi: Nikotiini imeytyy verenkiertoon ja kulkeutuu aivoihin sekunneissa. Nikotiini aktivoi aivojen nikotiinireseptoreita, joka johtaa lisääntyneeseen dopamiinin eritykseen tuottaen mielihyvää. Tupakalla on sekä kiihdyttäviä, että rauhoittavia vaikutuksia. [2]

Odotetut ja toivotut vaikutukset: Mielihyvä, rentoutuminen, rauhoittava vaikutus, väsymyksen poistaminen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen parantuminen ja tuskaisuuden vähentyminen. Kyseessä on osin helpotuksen tunne, kun alkavat vieroitusoireet (muun muassa hermostuneisuus) väistyvät. [1] [4]

Ei-toivotut vaikutukset: Tottumattomilla ja suurina annoksina aiheuttaa pahoinvointia, päänsärkyä ja tasapainohäiriöitä, huimausta, mahakipuja ja muita myrkytysoireita. Ihon pintaverenkierto vähenee, mikä heikentää kylmän sietoa. [4]

Tupakka » Keskeiset riskit

Riippuvuus ja sieto: Voimakas fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja emotionaalinen riippuvuus. Fyysisen riippuvuuden saa aikaan nikotiini. Sen saannin loppuminen aiheuttaa vieroitusoireita: hermostuneisuutta, unettomuutta, päänsärkyä ja voimakasta tupakanhimoa. Riippuvuusoireiden ilmaantuminen on hyvin yksilöllistä eivätkä kaikki koe niitä. Fyysiset vieroitusoireet ovat pahimmillaan lopettamista seuraavien viikkojen aikana ja ne häviävät yleensä kolmen kuukauden sisällä. Psyykkisen ja sosiaalisen riippuvuuden voittaminen saattaa olla vaikeampaa. [4]

Tupakointikiellon vuoksi lentokoneissa on jouduttu varautumaan tupakkariippuvaisten rauhattomaan käyttäytymiseen vieroitusoireiden iskiessä. Kokemuksen karttuessa heille on opittu tarjoamaan korvaushoitoa esimerkiksi pitkien lentojen ajaksi.

Akuutit riskit: Suurina annoksina tupakointi voi aiheuttaa pahoinvointia ja muita myrkytysoireita. Ihon pintaverenkierto vähenee, mikä heikentää kylmän sietoa. Nikotiini kohottaa verenpainetta ja lisää sydämen sykettä, mikä lisää erityisesti sydän- ja verisuonitaudeista kärsivien akuutteja riskejä. Tupakan hiilimonoksidi (häkä) heikentää suorituskykyä. [4]

Runsaan käytön riskit, pitkäaikaishaitat: Verenkiertoelimistön sairaudet, aivoinfarkti, syöpätaudit ja krooniset keuhkosairaudet. Noin joka toinen tupakoitsija kuolee tupakointinsa seurauksena, jos ei lopeta ajoissa. [4]

Tupakointi aiheuttaa maailmanlaajuisesti noin 30 % syöpätapauksista. Yhteydessä erityisesti keuhko- ja kurkunpäänsyöpiin, mutta altistaa myös nielu-, huuli-, suuontelo-, ruokatorvi-, maha-, haima-, kohdunkaula- ja virtsarakkosyöville. Aiheuttaa kroonista keuhkoputkentulehdusta ja keuhkoahtaumaa. Tupakointi vähintään kaksinkertaistaa sydän ja verisuonitautien vaaraa. Tupakointi aiheuttaa lisäksi mahahaavaa, impotenssia ja osteoporoosia. Nikotiini aiheuttaa voimakkaan riippuvuuden, mutta merkittävimmät tupakoinnin terveyshaitat aiheutuvat pääasiassa muista tupakoinnin aineisosista. [4]

Passiivinen tupakointi: Tupakoivien sairastuvuuden lisäksi on viime vuosina alettu tutkia myös passiivisen tupakoinnin aiheuttamia sairastuvuusriskejä. Ympäristön tupakansavulle altistumista on Suomessa onnistuneesti vähennetty rajoittamalla tupakointia muun muassa työpaikoilla, ravintoloissa, julkisissa tiloissa sekä julkisissa liikennevälineissä. Työssään ympäristön tupakansavulle altistuu noin 3 prosenttia suomalaisista ja kotonaan 400 000 - 500 000 suomalaista ainakin satunnaisesti. Altistuminen tupakansavulle lisää syöpä- ja keuhkosairauksien sekä sydän ja verisuonitautien riskiä. Raskauden aikainen altistuminen lisää raskauskomplikaatioiden ja kehitysvaurioiden riskiä. [10]

Riskit ja haitat sikiölle: Sikiön kasvu häiriintyy, samoin kasvu varhaislapsuudessa. Vauvat syntyvät usein alipainoisina. Tupakointi aiheuttaa sikiölle hapenpuutetta ja häkä voi aiheuttaa epämuodostumia. Keskenmenojen, synnytyshäiriöiden ja kuolleen vauvan syntymisen riski kasvaa. Syntyessään vauvalla voi olla nikotiinin vieroitusoireita. Kätkytkuolemat ovat 2,5-kertaisia tupakalle altistumattomiin verrattuna. Tupakointi vähentää äidinmaidon tuottoa 30 %, nikotiini myös erittyy äidinmaitoon ja sitä kautta imeväiselle. Tupakalle altistuneilla lapsilla todetaan enemmän hengityselinten tulehdussairauksia sekä riskiä sairastua astmaan. Lapsilla on tavattu yliaktiivisuutta ja keskittymishäiriöitä. [2]

Seka- ja yhteiskäytön riskit: Tupakointi voi muuttaa useiden lääkkeiden kliinisiä vaikutuksia. Se heikentää sepelvaltimotaudin ja mahahaavan lääkkeiden ja diureettien tehoa. Myös eräiden rauhoittavien lääkkeiden vaikutus heikkenee ja insuliinin imeytyminen vähenee. [4]

Tupakka » Haittojen vähentäminen

Tupakoinnilla ei ole turvallista alarajaa, joskin haitat lisääntyvät poltetun määrän mukana. Suunuuska ei aiheuta keuhkosyöpää, mutta kasvattaa huuli- ja suusyöpien riskiä.

Tupakkariippuvuuteen on tarjolla vieroitusta eri menetelmin, nikotiinikorvaushoitoa sekä muuta lääkehoitoa. Terveyskeskukset on velvoitettu tarjoamaan alueillaan tupakkariippuvuuden hoitopalveluja.

Valtaosa lopettamisista tapahtuu omin neuvoin, mutta myös vieroitusryhmiä, korvaushoitoa ja lääkehoitoa käytetään. Bupropioni on saatavissa vain lääkärin määräyksellä. Lääke vähentää halua tupakoida, helpottaa tupakoinnin lopettamiseen liittyviä vieroitusoireita ja ehkäisee repsahduksia.

Koska enemmistö addikteista toivoo voivansa lopettaa, on uusissa tupakkariippuvuuden käypä hoito -suosituksissa painotettu tupakoinnin puheeksi ottamista ja aukottoman palveluketjun aikaansaamista tupakasta vieroitukseen. [4]

 

 

[1] Ahtee, L (2003): Nikotiini. Teoksessa Salaspuro, M & Kiianmaa K & Seppä K: Päihdelääketiede, Helsinki: Duodecim. 132–140.

[2] Dahl, P & Hirschovits, T (2005): Tästä on kyse – tietoa päihteistä. Helsinki: YAD Youth Against Drugs ry.

[3] Lainsäädäntö: Suomen Ash. Katsottu 30.3.2010. [päivitetty 18.7.2014].

[4] Pietilä, K (2003): Nikotiini. Teoksessa Salaspuro, M & Kiianmaa K & Seppä K: Päihdelääketiede, Helsinki: Duodecim. 419–429.

[5] Tupakkalaki: Finlex. Katsottu 7.11.2011. 

[6] Tupakoinnin terveysvaikutukset: Suomen Ash. Katsottu 30.3.2010. [päivitetty 18.7.2014].

[7] Tupakoinnin terveyshaitat: THL. Katsottu 30.3.2010.

[8] Tupakkasairaudet: Duodecim. Katsottu 30.3.2010.

[9] Tupakkasairauksien kokonaiskustannukset: Suomen Ash. Katsottu 30.3.2010. [HUOM. 18.7.2014 ulkoinen linkki ei ole enää saatavilla].

[10] Ympäristön tupakansavu: Stumppi. Katsottu 30.3.2010.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Ääniä annettu: 1145 - Keskiarvo: 3

Jaa

Facebook Twitter Google+ Delicious Google bookmarks