A A A
  • Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский
  • Viittomakieli

Olet täällä

Sienet

Sienet » Mitä se on?

Tuoteseloste: Psyykeen vaikuttavia sieniä tunnetaan Suomessa ainakin 15 lajia ja ne voidaan jakaa kahteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään, amaniitasienilajeihin (vaikuttavia aineita amanitiini, iboteenihappo ja muskatsonin), kuuluvat mm. erilajiset myrkylliset kärpässienet. Toiseen ryhmään, psilosybiiniä (vaikuttavia aineita psilosiini, psilosybiini, beosystiini) sisältäviin sieniin kuuluvat mm. suippomadonlakki, useat karvaslakit ja kirjoheltat. Huumesieniä käytetään syömällä, juomalla teeksi uutettuna tai polttamalla. [1]

Laillinen asema: Psilosybiini ja psilosiini ovat lain mukaan huumausaineita. [4]

Kansanterveydellinen merkitys: Vähäinen käytön harvinaisuuden takia.

Sienet » Miten se vaikuttaa?

Vaikutusmekanismi: Psilosybliinillä ja psilosiinilla on samankaltainen huumaava ja hallusinogeeninen vaikutus kuin LSD:llä. Vaikutus alkaa noin tunnin kuluessa käyttämisestä ja kestää useita tunteja. Kärpässienet, joiden tärkeimmät vaikuttaja-aineet ovat amanitiini, iboteenihappo ja muskimoli, aiheuttavat aluksi alkoholin kaltaista humalatilaa, jonka jälkeen seuraa hallusinogeenisia oireita. [1] [4]

Odotetut ja toivotut vaikutukset: Samankaltaisia kuin LSD:llä ja muilla ns. psykedeelisillä, so. kokemuksia ja aistimuksia muuttavilla huumeilla [2].

Ei-toivotut vaikutukset: Kauhu ja kuolemanpelko, sekavuus ja pelkotilat, aggressiivisuus, pahoinvointi, levottomuus, huimaus, sydämentykytys, kouristukset ja lihasheikkous. [2] [4] [6]

Sienet » Keskeiset riskit

Riippuvuus ja sieto: Toleranssi kehittyy nopeasti ja kerta-annokset kasvavat nopeasti. Voi syntyä ristitoleranssia muihin psykedeelisiin yhdisteisiin. Voi kehittyä lievä psyykkinen riippuvuus, ja takaumia (flash-back) voi esiintyä vielä kolme kuukautta käytön jälkeen. [1] [6]

Akuutit riskit: Sekavuus- ja paniikkireaktiot. Kohonnut verenpaine ja pulssi. Suurista annoksista jäykkyyttä, korkeaa kuumetta, virtsaamisvaikeuksia ja pakkoliikkeitä. Sienilajien sekoittamisesta eräisiin muihin myrkkysieniin seuraava myrkytysvaara. [2]

Runsaan käytön riskit, pitkäaikaishaitat: Pitkäaikaisvaikutuksista ei ole selvää tietoa.

Riskit ja haitat sikiölle: Ei toistaiseksi tunneta. On kuitenkin huomioitava, että päihteiden käyttö raskauden aikana on aina riski. Käytön lopettaminen raskauden aikana on perusteltua, sillä sikiölle aiheutuvia riskejä ei voida sulkea pois. [3]

Seka- ja yhteiskäytön riskit: Ei tunnettuja riskejä käytön harvinaisuuden vuoksi.

Sienet » Miten riskejä voi vähentää?

Huumaustarkoituksessa sieniä käyttänyt voi olla harhainen, sekainen tai saada paniikkikohtauksen [2].

Pidä kiihtynyt tai pelokas potilas rauhallisessa ja hiljaisessa ympäristössä. Lääkehiiltä käytetään estämään huumesienien sisältämien aineiden imeytymistä, mutta siitä on harvoin hyötyä myrkkyjen nopean imeytymisen vuoksi. Varmista sienten tunnistus, että kysymyksessä ei ole muu myrkkysieni. Toimita voimakkaasti oireileva potilas lääkäriin. [5]

Useat huumesienet muistuttavat hengenvaarallisia myrkkysieniä. Samaa lajia olevien sieniyksilöiden päihdyttävien aineiden pitoisuudet voivat vaihdella, mikä lisää myrkytyksen ja kuoleman vaaraa. Etenkin jos sienestä ei tule päihtymystä, on sieni todennäköisesti väärä ja myrkyllinen! [1]

 

 

[1] Dahl, P & Hirschovits, T (2005): Tästä on kyse – tietoa päihteistä. Helsinki: YAD Youth Against Drugs ry.

[2] Fabritius, C & Salaspuro, M (2003): Amfetamiinin, kokaiinin ja hallusinogeenien päihdekäyttö. Teoksessa Salaspuro, M & Kiianmaa K & Seppä K: Päihdelääketiede, Helsinki: Duodecim. 458-467.

[3] Halmesmäki, E (2003): Huumeet, lisääntyminen ja raskaus. Teoksessa Salaspuro, M & Kiianmaa K & Seppä K: Päihdelääketiede, Helsinki: Duodecim. 525-531.

[4] Kivistö, K & Hoppu, K (2003): Liuottimet ja muut huumaavat aineet. Teoksessa Salaspuro, M & Kiianmaa K & Seppä K: Päihdelääketiede, Helsinki: Duodecim. 490-494.

[5] Pajarre, S (2003): Nuorten päihteet. Terveyskirjasto. Duodecim. Katsottu 30.3.2010.

[6] Kankaanpää, A (2009): Sienet - psilosybiini ja psilosiini. Päihdelinkki. Katsottu 23.3.2010.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Ääniä annettu: 931 - Keskiarvo: 3

Jaa

Facebook Twitter Google+ Delicious Google bookmarks