A A A
  • Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский
  • Viittomakieli

Olet täällä

Khat

Khat » Mitä se on?

Tuoteseloste: Khat eli Kati on Catha edulis -pensaan lehtiä tai oksia, joissa on keskushermostoa stimuloivaa ainetta, katinonia. Khat-kasvin lehdet ovat ruskean vihreitä, maultaan kitkeriä ja lievästi makeita. Khatista tehdään myös uutetta, joka on huomattavasti tuoretta khatia vahvempaa. Khatin pureskelu on yleinen tapa Itä-Afrikassa ja Arabian niemimaalla, ja sen käyttö Euroopassa rajoittuu käytännössä näistä maista tuleviin siirtolaisiin. [2] [3]

Laillinen asema: Khat on Suomessa luokiteltu huumausaineeksi [3].

Kansanterveydellinen merkitys: Vähäinen.

Khat » Miten se vaikuttaa?

Vaikutusmekanismi: Pureskeltaessa kasvista liukenee katiinia ja katinonia, ja suurehkon määrän pureskelu aiheuttaa amfetamiinin kaltaisen piristävän vaikutuksen. Vaikutus kestää n. kolme tuntia. Katinoni on rasvaliukoinen ja läpäisee helposti aivoesteen aiheuttaen humalatilan. Se vapauttaa aivoissa välittäjäainetta ja on vaikutuksiltaan identtinen amfetamiinin kanssa. Vaikutuksen aikaansaamiseksi tarvittava määrä on suuri. [2] [3]

Odotetut ja toivotut vaikutukset: Piristys, vilkkaus ja puheliaisuus, adrenaliinin erityksen lisääntyminen. Khatia käytetään yleensä sosiaalisissa tilanteissa [1]. Alun perin khatia käyttivät mystikot yrittäessään saada yhteyttä korkeampiin voimiin. [2]

Ei-toivotut vaikutukset: Sydämen rytmihäiriöt, päänsärky, punotus, unettomuus, aggressiivisuus, ahdistusoireet, psykoottiset oireet. Aineen vaikutusajan jälkeen seuraa väsymys ja alakuloisuus. [2] [3]

Khat » Keskeiset riskit

Riippuvuus ja sieto: Aiheuttaa psyykkistä ja fyysistä riippuvuutta [2].

Akuutit riskit: Ei akuutin myrkytyksen vaaraa. Verenpaineen ja pulssin nousu, sydämen rytmihäiriö ja hyperventilointi. Khatin pureskelu voi harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa akuutin psykoosin. [2] [3]

Runsaan käytön riskit, pitkäaikaishaitat: Korkea verenpaine, ummetus, laihtuminen ja anoreksia, suutulehdus, hampaiden värjäytyminen ruskeaksi, vatsakalvon- ja mahalaukun tulehdus ja impotenssi. Käytön lopettamisen jälkeinen väsymys ja masennus. Pitkäaikaiskäytön psyykkisiä vaikutuksia ovat aistiharhat, maaniset ja paranoidiset psykoosit. [2]

Riskit ja haitat sikiölle: Alhaisempi syntymäpaino, vatsavaivoja ja anemiaa [2].

Seka- ja yhteiskäytön riskit: Sekakäyttö alkoholin kanssa ei ole suositeltavaa [2].

Khat » Haittojen vähentäminen

Lopettamisen jälkeisiin psykoottisiin oireisiin on usein tarpeen antaa samankaltaista hoitoa kuin amfetamiinin käyttäjille – ahdistukseen voidaan antaa bentsodiatsepiineja ja niihin voidaan yhdistää antipsykoottinen lääkitys. [1]

Suomessa maahanmuuttajien terveydenhuollon piirissä työskentelevien olisi hyvä olla perillä khatista [3].

 

 

Cox, G & Rampes, H (2003): Adverse effects of khat: a review. Advances in Psychiatric Treatment 9 (6), 456—463.

Dahl, P & Hirschovits, T (2005): Tästä on kyse – tietoa päihteistä. Helsinki: YAD Youth Against Drugs ry.

Kivistö, K & Hoppu, K (2003): Liottimet ja muut huumaavat aineet. Teoksessa, Salaspuro M, Kiianmaa K & Seppä K (toim): Päihdelääketiede. Helsinki: Duodecim. 490—499.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Ääniä annettu: 820 - Keskiarvo: 2

Jaa

Facebook Twitter Google+ Delicious Google bookmarks