A A A
  • Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский
  • Viittomakieli

Olet täällä

Pikatieto

Pikatieto antaa luotettavia perustietoja päihteistä. Teksteissä kuvataan millaisesta päihteestä on kyse, käydään läpi aineen vaikutukset ja riskit sekä kerrotaan haittojen vähentämisestä. Kuvaukset perustuvat tutkimustietoon ja käytetyt lähteet on mainittu lähdeluettelossa. Pikatietoa löytyy seuraavista aineista:

Alkoholi
Amfetamiini
Ekstaasi eli MDMA
Gamma eli GHB
Heroiini ja opiaatit
Imppaus
Kannabis
Khat
Kokaiini
Lääkkeet
LSD
Nuuska
Sienet
Synteettiset kannabinoidit
Sähkötupakka
Tupakka
 

 

Pikatieto päihteistä on tarkoitettu antamaan luotettavia perustietoja. Luotettavuuteen on pyritty perustelemalla esitetyt käsitykset tutkimustuloksilla. Kaikista teksteistä on saatavilla lähdeluettelo. Tutkimustuloksiin tukeutumallakaan ei voi tietää yksiselitteistä kokototuutta. Tutkimustieto on puutteellista ja ristiriitaista. Siksi on paikallaan myös kuvata, miten sitä on käytetty.

Yksittäisillä tutkimuksilla voi perustella mitä erilaisimpia käsityksiä. Tieto ei siis ole välttämättä väärä tai propagandaa, vaikka olisikin olemassa myös tutkimustuloksia, jotka ovat sen kanssa ristiriidassa. Tässä yritetään kuvata vallitsevaa tieteellistä käsitystä. Milloin mahdollista, on lähteenä käytetty niin sanottuja katsausartikkeleita. Niiden kirjoittajat ovat käyneet läpi suuren määrän tutkimuksia ja esittäneet päätelmänsä niiden perusteella. Yksittäiset tulokset voivat silloin jäädä huomiotta, koska muut tutkimukset eivät tue niitä tai koska kyseisissä tutkimuksissa on havaittu heikkouksia. Katsausten lisäksi on käytetty oppikirjoissa julkaistuja asiantuntija-artikkeleita, joiden tekijät samoin tuntevat laajalti alan tutkimusta.

Tieteellinen näyttö on monen asteista. Oheisissa teksteissä pyritään antamaan kuva näytön vahvuudesta. Toisinaan todetaan vain, miten jokin asia on. Silloin takana on hyvin vahva näyttö. Toisinaan taas mainitaan, että on viitteitä tai yksittäisiä tutkimustuloksia jonkin käsityksen tueksi. Silloin tieto on epävarma. Ja paljon on sellaista, josta ei yksinkertaisesti tiedetä paljoa, vaikka maallikkopuheessa esitetään varmoja käsityksiä.

Jostakusta voi tuntua epäreilulta, että epävarmoja riskejä ylipäänsä mainitaan. Tarkoituksena ei ole yksipuolisuus tai huumeiden vastainen asennemuokkaus, vaan perustelu on eettinen. Lähdemme kansalaisen oikeudesta tuntea valintojensa mahdolliset seuraukset. Myös epäilys, joka myöhemmin saattaa vahvistua tiedoksi, on sellainen seikka, joka hänen on tiedettävä. Kukaan ei saa joutua kärsimään riskistä, jonka on tietämättään ottanut.

Markku Soikkeli
erikoissuunnittelija, THL

Jaa

Facebook Twitter Google+ Delicious Google bookmarks