A A A
  • Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский
  • Viittomakieli

Olet täällä

Seksiriippuvuustesti

Testin tietoperustana on käytetty DSM-IV–luokituksen kriteerejä seksiriippuvuudesta ja riippuvuuskäyttäytymisestä yleensä sekä määritelmää tavallisesta poikkeavasta seksuaalisesta käyttäytymisestä. Testi ei pyri antamaan diagnoosia, vaan sen toivotaan toimivan itsearvioinnin apuna.

Seksuaalisen toiminnan haitat määrittelee yksilö oman kokemuksensa perusteella. Samankaltaista toimintaa voi ilmetä hallittuna, normaaliin seksuaalisuuteen kuuluvana.

vuotta.

Testin on kehittänyt:
Jaana Kotiranta, psykoterapeutti, ET-perheterapeutti, seksuaaliterapeutti, psyk.sh.

Jaa

Facebook Twitter Google+ Delicious Google bookmarks