A A A
  • Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский
  • Viittomakieli

Olet täällä

Yleisiä virheuskomuksia

Kokenutkin pelaaja altistuu pelitilanteessa helposti ajatusansoille, vaikka toisessa tilanteessa hän ajattelisikin eri tavalla. Kun rahapelien ajatusansat käy rauhallisesti läpi pelitilanteen ulkopuolella ja pohtii niiden merkitystä omassa pelaamisessaan, voi myöhemmin pelatessa olla helpompaa muistuttaa itseään siitä, miten asiat ovat.

Monissa rahapelaamiseen liittyvissä virhetulkinnoissa on perimmältään kyse satunnaisuuden väärinymmärtämisestä. Satunnaisten ilmiöiden ymmärtäminen ei ole helppoa – se vaatii pysähtymistä ja syvällistä pohdintaa. Satunnaisuuden väärinymmärtäminen johtaa rahapeleissä usein siihen, että myös omat kontrollointimahdollisuudet eri peleissä, pelien palautusprosentit sekä voiton mahdollisuudet ymmärtää väärin. Tällöin tiedonvajeen paikkaa ihmisen mielikuvitus, omat päätelmät ja jopa taikausko.

Jaa

Facebook Twitter Google+ Delicious Google bookmarks