A A A
  • Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский
  • Viittomakieli

Olet täällä

Läheiset

Läheisen huoneentauluun on koottu ajatuksia, joita läheisen voi olla hyvä pohtia ja ottaa huomioon, kun oma kumppani, lapsi tai muu tärkeä ihminen käyttää liikaa päihteitä.

Kun lapsi käyttää huumeita - opas vanhemmille ja läheisille
Opas tarjoaa tietoa ja näkökulmia tilanteeseen, jossa perheenjäsen tai muu tärkeä ihminen käyttää huumeita. Aihetta lähestytään ensisijaisesti vanhemman näkökulmasta.

Jaa

Facebook Twitter Google+ Delicious Google bookmarks