Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Mitä tapahtuu, kun lopetan kannabiksen käytön?

Kannabiksen käytön lopetuksen jälkeen kestää vielä kuusi, joskus jopa kymmenen viikkoa ennen kuin kaikki THC on poistunut elimistöstä. Kannabisannosten asteittainen pienentäminen ei siis kannata, koska silloin krooninen vaikutus jatkuu.

Kannabiksesta vieroittuminen voidaan jakaa kolmeen jaksoon tai vaiheeseen, joista kullakin on omat tunnusmerkkinsä ja ongelmansa.

Ensimmäinen vaihe

Ensimmäinen vaihe alkaa välittömästi polttamisen jälkeen. Sille ovat tyypillisiä yleiset elimelliset ja neurologiset (lääketieteelliset) oireet. Sen kesto on noin 12 päivää.

Oletko kokenut seuraavia vieroitusoireita?

  Kyllä Ei
Univaikeuksia    
Vilunväreitä ja hikoilua    
Lisääntynyttä unien näkemistä    
Lihassärkyjä    
Päänsärkyä    
Nuhaa    
Vatsavaivoja    
Ärsyyntyneisyyttä    
Kielteisiä tunteita    
Harhoja    

Seuraavien asioiden tekeminen ja ajattelu on tässä ensimmäisessä vaiheessa tärkeää:

 • Hävitä kaikki kannabis asunnostasi.
 • Tee päätös: “Tänään en polta kannabista”. Älä päätä: “En koskaan enää käytä kannabista”.
 • Tee päätökset päivä kerrallaan: huomenna päätät seuraavasta päihteettömästä päivästä jne.

Retkahdus ensimmäisen vaiheen aikana on usein yritys paeta edellä mainittuja vierotusoireita. Muista, että oireet menevät ohitse!
Kiinnitä huomiota siihen, miten sinä itse ja käsityksesi ympäristöstä muuttuvat. Huomaa myös pienet yksityiskohdat. Vertaa päivittäin havaitsemiasi muutoksia toisiinsa.
Mieti, millä tavalla sinä muutut.

Toinen vaihe

Toinen vaihe kestää noin kolme viikkoa viimeisestä käyttökerrasta ja alkaa korostua kun vierotusoireet heikkenevät. Toista vaihetta luonnehtivat psykologiset ja tunne-elämään liittyvät muutokset: kannabiksen rauhoittava vaikutus ei enää poista käytön aikana kehittyneitä kielteisiä tunteita. Nämä tunteet johtuvat kannabiksen aiheuttamista aivotoimintojen neurokemiallisista muutoksista. Kannabiksen kroonisen vaikutuksen poistuessa, kun ‘suodatin poistuu’, nousevat edellämainittujen kielteisten tunteiden lisäksi muut omat tunteet esiin. Tämä ilmenee myös unien määrän ja intensiivisyyden lisääntymisenä.

Seuraavien asioiden tekeminen ja ajattelu on tässä toisessa vaiheessa tärkeää:

 • Tulet huomaamaan, että yleinen toimintakykysi on heikentynyt. Tämä on luonnollista ja johtuu kannabiksen kroonisista aivovaikutuksista. Pian seuraa käänne parempaan päin!
 • Mielialasi vaihtelevat. Tarkkaile itseäsi rauhallisesti ja pohdi, mitkä asiat saavat sinut voimaan hyvin ja mitkä taas voimaan huonosti.
 • Mieti, kuinka käsittelet tavallisia arkipäiväisiä ongelmia.
 • Opettele tunnistamaan omat pakokeinosi.
 • Käytä uudelleen löytyneitä kykyjäsi ajatella ja miettiä!

Retkahtaminen toisen vaiheen aikana voi johtua siitä, ettet pysty kohtaamaan ja käsittelemään esiin nousevia tunteitasi. Älä kuitenkaan lannistu! Tarkkaile, huomioi, vertaile ja pohdi omia reaktioitasi ja tuntemuksiasi mahdollisimman paljon. Vanhoihin pakenemiskeinoihin ei tarvitse enää palata!

Kolmas vaihe

Tällä kuntoutumisen viimeisellä vaiheella ei oikeastaan enää ole loppua. Sitä luonnehtivat sosiaalisiin tilanteisiin ja asiayhteyksiin liittyvät muutokset. Edellisen vaiheen aikana alkanut aktiivinen ja uudistava itsearviointi jatkuu taustalla koko ajan. Kolmannessa vaiheessa on kyse identiteetin kehityksestä ilman kannabiksen estävää vaikutusta.

Seuraavien asioiden tekeminen ja ajattelu on tässä kolmannessa vaiheessa tärkeää:

 • Vertaa kannabiksen käytön aikana vallinneita käsityksiäsi ja mielikuviasi ‘normaalielämästä’ siihen, mitä nyt ajattelet.
 • Huomaa, että joudut tässä vaiheessa tarkastelemaan kriittisesti vanhoja ongelmanratkaisutapojasi.
 • Hyväksy se, että joudut tarvittaessa vaihtamaan niitä aivan uusiin.

Nyt voit myös ryhtyä tosissasi suunnittelemaan loppuelämääsi: ‘kuka olen, missä olen, mihin haluan mennä?’ Ajattele vaikka näin: “Olen uuden elämänvaiheen alussa. Tällä jaksolla ei ole loppua. Jatkan nyt kehittymistäni siitä, mihin kannabiksen käyttö minut pysäytti.” Nyt vasta alkaa olla myös aika pohtia, mitkä kaikki tekijät saivat sinut käyttämään kannabista.

Tärkeää: Kannabista pitkäaikaisesti ja säännöllisesti käyttäneet käyvät yleensä läpi jakson, jota luonnehtivat alakuloisuus, tyhjyyden tunne ja kaipuu. Tälle kokonaisuudelle on selvä nimi: masennus. Mikäli masennusjakso ei kevene ja mene ohitse, on ehdottomasti haettava apua.

Retkahdus kolmannessa vaiheessa voi johtua monista seikoista, jotka samalla heijastavat persoonasi keskeneräisiä kehitysvaiheita, joiden olemassaolo ehkä sai sinut aloittamaan kannabiksen käytön. Toinen ja oleellinen retkahdukselle altistava kokemus tässä vaiheessa on ‘hukattu elämä’: tunnet jääneesi jälkeen omasta kehityksestäsi, osa elämästäsi on menetetty, takaisin otettavaa on liikaa, elämän uuden suunnan (punaisen langan) löytäminen on vaikeaa, uudet arkipäiväisten ongelmien lähestymistavat puuttuvat. On myös kovaa tuntea olevansa eksyksissä, ‘tyhjänä’ uusissa tilanteissa, joissa pitäisi arvata kuinka olla ja käyttäytyä ‘oikein’.

Nyt voit mennä oppaan alkuun. Katsele kysymyksiin antamiasi vastauksia. Oletko nyt samaa mieltä kuin tuolloin? Entä ovatko kirjaamasi heikkoudet korjautuneet?