Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Kuinka kannabis vaikuttaa minuun?

Kannabiksella on kaksi vaikutustapaa:
1. Kannabiksen välittömät vaikutukset: akuutti päihtymystila, joka on kaksivaiheinen
2. Kannabiksen pitkäaikaisen käytön vaikutukset: krooniset vaikutukset aiheutuvat toisaalta THC:n varastoitumisesta rasvakudokseen ja toisaalta muutoksista kehon, erityisesti aivojen, kemiallisissa tasapainotiloissa.

HUOM! Jos kannabiksen käytöstä on tullut vakituinen tapasi, et enää tunne varsinaista akuuttia päihtymystilaa. Saatat enintään muistaa, “millaista oli ennen”.

Akuutti päihtymystila

Ensimmäinen vaihe. Kestää noin 15 – 45 minuuttia kannabiksen käytön alusta. Käyttäjä huomaa tässä vaiheessa selviä elimellisiä (fyysisiä) oireita. Fyysisiä oireita: sydämentykytystä, huimausta, yskää, paineen tuntua päässä, silmien, suun ja nielun kuivamista. Silmät alkavat samaan aikaan usein punoittaa ja tulevat valoaroiksi. Päihtymistuntemuksia: mieliala muuttuu ulospäinsuuntautuneeksi ja hilpeäksi, ajatuksenjuoksu vilkastuu. “Kaikki tuntuu hauskalta ja kivalta”. Kannabispäihtynyt saattaa tulla kikattavaksi ja puheliaaksi. HUOM! Kannabista säännöllisesti käyttävillä akuutit päihtymisoireet ovat kuitenkin harvinaisia.

Toinen vaihe. Kesto noin 3 tuntia. HUOM! Kannabista säännöllisesti käyttävillä tämä vaihe kestää vain noin 1.5 tuntia. Pääasiassa psyykkisiä oireita ja tuntemuksia:

  • Ajatuksenjuoksu on vilkasta. Samalla olo on sisäänpäinkääntynyt: mielenkiinto ja huomio kohdistuvat omien tuntemusten tarkkailuun, “sisäisiin kokemuksiin”.
  • Mieli tuntuu kirkkaalta ja mielleyhtymiä syntyy runsaasti.
  • Aistikokemukset herkistyvät ja voimistuvat: nähdyt värit tuntuvat voimakkailta, hajut ja tuoksut selvemmiltä.
  • Kyky erottaa yksityiskohtia kokonaisuudessa korostuu.
  • Akuutin kannabispäihtymyksen alainen saattaa tässä vaiheessa istua musiikkia kuunnellen, tai videofilmiä katsellen.
  • Hän myös saattaa vain maata “pilvessä” ja kokea elämyksiä: rauhaa, rentoutuneisuutta, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, itsevarmuutta, itsetietoutta, positiivisuutta, luovuutta, ymmärrystä itseä ja elämää kohtaan.

Edellä kuvatut akuutit kannabisvaikutukset tekevät kannabiksen polttamisesta miellyttävän kokemuksen. Tämän käyttäjä haluaa jatkossakin kokea uudelleen. Aisti- ja tunne-elämykset voimistuvat ‘kuin radion volyymin nostaminen’. Kaikki nähty ja koettu tunnetaan selvemmin, voimakkaammin ja tarkemmin. Kun välittömät päihtymiskokemukset ovat näin intensiivisiä ja miellyttäviä, on ymmärrettävää, että pitkäaikaiseen kannabiksen käyttöön liittyvien kielteisten muutosten tunnistaminen ja hyväksyminen on vaikeaa.

Kannabiksen pitkäaikaisen käytön vaikutukset eli krooniset vaikutukset

THC:n poistuminen elimistöstä

Yhden-kahden vuoden säännöllisen käytön seurauksena ilmenevät kannabiksen krooniset vaikutukset johtuvat lähinnä THC:n varastoitumisesta rasvakudokseen. Näille vaikutuksille luonteenomaista on:

  • Alati syvenevä ja pitkittyvä passiivisuus kannabiksen käyttökertojen välillä. Kun passiivisuus ja apatisoituminen muuttuu enemmän tai vähemmän hallitsevaksi olotilaksi, muuttuu akuutin päihtymystilan rooli uudenlaiseksi: kannabiksen käyttöä välittömästi seuraava tila alkaa tuntua palautumiselta “normaaliksi”. Kannabiksen käytöstä on tällöin tullut kiinteä osa elämää.
  • Kannabiksen käyttäjä ei tässä vaiheessa ole tietoinen omasta passiivisuudestaan.
  • Tullakseen toimintakykyiseksi on käyttäjän tässä vaiheessa poltettava kannabista.
  • Kannabiksen käyttäjä ei kunnolla enää hyödynnä ajatuskapasiteettiaan.