A A A
  • Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский
  • Viittomakieli

Olet täällä

Tutkijoille ja toimittajille

Tutkijoille:

Kaikesta Päihdelinkin keskustelualueella tehtävästä tutkimuksesta tarvitaan tutkimuslupa. Myös tutkimukseen liittyvän haastattelupyynnön jättäminen, tutkimuskysymysten esittäminen tai tutkittavien rekrytoiminen Päihdelinkin keskustelualueelta edellyttää tutkimusluvan hankkimista A-klinikkasäätiöltä.

Älä itse laita ilmoitustasi keskustelualueelle. Päihdelinkin toimitus laittaa ilmoituksen keskustelualueelle kun tutkimuslupa on myönnetty.

Kaupallisiin tarkoituksiin liittyvät tutkimukset ovat kiellettyjä. Tarvittaessa tutkimuslupahakemus käsitellään A-klinikkasäätiön hoito- ja tutkimuseettisessä toimikunnassa. Lisätietoja tutkimusluvan hakemisesta.

Ota tutkimuksentekoon liittyvissä asioissa yhteyttä: minna.magnusson(at)a-klinikka.fi

Päihdelinkissä kerättyä tilastotietoa ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Tilastollisessa muodossa olevia tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille tutkijoille, jotka ovat saaneet tutkimusluvan A-klinikkasäätiöltä.

Toimittajille:

Päihdelinkin keskustelualueella käydyt keskustelut saattavat olla arkaluontoisia ja henkilökohtaisia. Päihdelinkin toimitus toivoo, että keskusteluja siteerattaisiin ilman keskustelijoiden nimimerkkejä ja siteerauksista poistettaisiin tietoja joista yksittäisiä henkilöitä voidaan tunnistaa.

Haastattelupyyntöjen jättäminen keskustelualueelle edellyttää yhteydenottoa Päihdelinkin toimituksen sähköpostiin: paihdelinkki@a-klinikka.fi. Samalla tulee antaa yhteystiedot sekä ohjelma tai julkaisu, johon haastattelua käytetään. Lisäksi on kerrottava kuinka haastateltavan tietoja tai haastattelun sisältöä käsitellään ja kuinka se julkaistaan. Nämä tiedot on ilmoitettava myös keskustelualueella.

Ilmoituksessa on aina tarjottava mahdollisuutta anonyymiin esiintymiseen. Toimittajia pyydetään kertomaan haastateltavalle mahdollisista haitoista, mikäli haastateltava päättää esiintyä tiedotusvälineessä nimellään tai kasvoillaan.

Jos linkitätte Päihdelinkin sisältöön (esim. testeihin) olisi kiva, jos saisimme siitä tiedon joko sähköpostiste paihdelinkki@a-klinikka.fi tai palautelomakkeen kautta. Pelkkä ilmoitus riittää. Kiitos!

Jaa

Facebook Twitter Google+ Delicious Google bookmarks