A A A
  • Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский
  • Viittomakieli

Olet täällä

Tietosuojaseloste

-yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

Rekisterinpitäjä: A-klinikkasäätiö

Yhteystiedot: Ratamestarinkatu 7A, 00520 Helsinki
Puh. 010 50 650 (puhelujen hinnat)

Yhteyshenkilö: tietosuojavastaava, kehittämiskoordinaattori Maria Inkinen

Rekisterin nimi:

Päihdelinkin kävijöiltä keskustelualueille rekisteröitymisen yhteydessä, neuvontapalvelussa, Jeppe juomapäiväkirjassa, Raipe rahapelipäiväkirjassa, testeissä ja palautekyselyissä kerättävät tiedot.

Rekisterin käyttötarkoitus:

Keskustelualueille rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee ilmoittaa sähköpostiosoitteensa, johon hän saa aktivointilinkin, jolla oman käyttäjätunnuksen voi ottaa käyttöön.

Jeppe juomapäiväkirjassa ja Raipe rahapelipäiväkirjassa henkilön tulee rekisteröityä sähköpostiosoitteellaan, johon lähetetyn linkin kautta rekisteröityminen vahvistetaan.
Jeppe juomapäiväkirjan tietosuojaseloste, Raipe rahapelipäiväkirjan tietosuojaseloste.

Päihdelinkin testien tuloksia saatetaan käyttää riippuvuuksia koskevien tutkimusten tutkimusaineistona. Julkaisemme testien tuloksia ja vastaajien taustatietoja vain tilastollisessa muodossa.

Neuvontapalvelussa kysyjällä on mahdollisuus jättää sähköpostiosoite automaattista sähköposti-ilmoitusta varten. Sähköpostitse lähetetään tunnusluku vastauksen lukemiseen ja ilmoitus, kun kysyjän jättämään kysymykseen on vastattu. Ilmoituksen lähettämisen jälkeen sähköpostiosoite poistuu tietokannasta automaattisesti. Neuvontapalvelun kysymyksistä ja vastauksista muokataan hyvin yleisellä tasolla olevia esimerkkikysymyksiä ja -vastauksia Päihdelinkin usein kysyttyjen kysymysten palstalle. Kysymyksiä saatetaan käyttää myös riippuvuuksia koskevien tutkimusten tutkimusaineistona. Tällöin aineistoa muokataan niin, että yksittäisiä ihmisiä tai hoitopaikkoja ei voida tunnistaa.

Neuvontapalvelun käyttöehdot.

Rekisterin tietosisältö:

Keskustelualueille rekisteröityneiden sähköpostiosoitteet.

Testien yhteydessä kysytään ikää (luokiteltuna) ja sukupuolta, mutta näihin vastaaminen on vapaaehtoista.

Neuvontapalveluun kysymyksen lähettäneiltä kerätään taustatietoina sukupuoli, luokiteltu ikä, asuinpaikka, koulutus, päätoimi ja siviilisääty. Näihin vastaaminen on vapaaehtoista.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Päihdelinkin vierailija ilmoittaa itse haluamansa tiedot. Ainoastaan sähköpostiosoitteen ja itse luodun käyttäjätunnuksen ilmoittaminen rekisteröitymisen yhteydessä ovat pakollisia.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Päihdelinkissä kerättyä tilastotietoa tai neuvontapalveluun lähetettyjä kysymyksiä ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan luovuttaa kuitenkin ulkopuolisille tutkijoille, jotka ovat saaneet A-klinikkasäätiöltä tutkimusluvan aineistojen käyttöön. Tarvittaessa tutkimuslupahakemus käsitellään myös A-klinikkasäätiön hoito- ja tutkimuseettisessä toimikunnassa. Päihdelinkin sivustoilla informoidaan kävijöitä tietojen mahdollisesta tutkimuskäytöstä.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Aineistoa voi olla väliaikaisesti manuaalisessa muodossa esimerkiksi tutkimuskäytössä. Se sijaitsee A-klinikkasäätiön keskustoimiston toimitiloissa, jossa on lukittu kaappi, johon on avain vain rekisteriasioista vastaavalla henkilöllä.

Sähköisesti kerätyt tiedot sijaitsevat palveluntarjoajan tietokannassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Tietokanta on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Lisäksi huomioitavaa:

Päihdelinkin vierailijoilta toivotaan, ettei keskustelualueiden eikä neuvontapalvelun viesteihin liitetä mitään henkilötietoja tai tietoja, joista heidät voidaan tunnistaa. Avoimien keskustelualueiden keskusteluista saatetaan tehdä tutkimuksia. Suljetuissa keskusteluryhmissä tehdyissä tutkimuksissa kysytään osallistujilta lupa tutkimukseen. Keskustelujen osia saatetaan lainata tutkimusraporteissa. Kirjoittajien on hyvä huomioida, että julkisia keskusteluja saatetaan lainata myös muissa tiedotusvälineissä. Jos rekisterin ylläpitäjän toimesta Päihdelinkissä kerätään tietoa yllämainituista poikkeavalla tavalla, kunkin tiedonkeruun yhteydessä informoidaan vastaajia siitä, kuinka kerättyä tietoa käsitellään sekä tietosuojasta ja tietojen julkaisemisesta.

A-klinikkasäätiön työntekijöitä velvoittaa ilmoitusvastuu lastensuojelua koskevissa asioissa. Päihdelinkissä (keskustelualueella, tarinoissa, neuvontapalvelussa) ilmenevät suorat itsemurhaviestit ja selkeästi henkilöön kohdistuvat väkivaltauhkaukset ilmoitetaan hätäkeskukseen tai poliisille. Edellä mainituissa tilanteissa Päihdelinkin toimitus ottaa yhteyttä viestin jättäneeseen henkilöön myös sähköpostitse.

Jos käytät Päihdelinkkiä yhteiskäytössä olevalta tietokoneella, kannattaa internet-selaimen välimuisti ja sivuhistoria tyhjentää käytön jälkeen, jotta koneeseen ei jää jälkiä vierailemistasi sivuista.

Ohje selaimen välimuistin tyhjentämiseen löytyy täältä.

Jaa

Facebook Twitter Google+ Delicious Google bookmarks