A A A
  • Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский
  • Viittomakieli

Olet täällä

SeksiriippuvuustestiTestin tietoperustana on käytetty DSM-IV–luokituksen kriteerejä seksiriippuvuudesta ja riippuvuuskäyttäytymisestä yleensä sekä määritelmää tavallisesta poikkeavasta seksuaalisesta käyttäytymisestä. Testi ei pyri antamaan diagnoosia, vaan sen toivotaan toimivan itsearvioinnin apuna.

Seksuaalisen toiminnan haitat määrittelee yksilö oman kokemuksensa perusteella. Samankaltaista toimintaa voi ilmetä hallittuna, normaaliin seksuaalisuuteen kuuluvana.

Pyrimme kehittämään seksiriippuvuustestiä. Otamme mielellämme vastaan palautetta sähköpostitse: paihdelinkki@a-klinikka.fi

Vastaa kaikkiin kysymyksiin joko kyllä tai ei.

1. Ovatko ajatuksesi häiritsevän seksuaalissävytteisiä?

2. Masturboitko helpottaaksesi ahdistuneisuutta tai muuta ikävältä tuntuvaa tunnetilaa?

3. Saako jokin seksikäyttäytymisesi muoto sinut kokemaan ahdistusta tai masennusta jälkeenpäin?

4. Oletko päättänyt muuttaa tai vähentää jotain seksikäyttäytymisesi muotoa onnistumatta siinä?

5. Onko seksikäyttäytymisesi ollut liiallista, kontrolloimatonta tai sopimatonta yli puolen vuoden ajan?

6. Katseletko usein pornoa sisältäviä julkaisuja, esim. lehtiä, kirjallisuutta, videoita tai muuta alle 18-vuotiailta kiellettyä pornografista materiaalia?

7. Uppoudutko helposti seksuaalissävytteiseen chattailuun internetissä tai haetko netistä seksuaalista stimulaatiota?

8. Käytätkö puhelin- tai internet-seksipalveluja kiihottumisen lähteinä enemmän kuin haluaisit?

9. Käytätkö paljon muita maksullisia seksipalveluja?

10. Etsitkö jatkuvasti uusia seksipartnereita?

11. Onko seksikäyttäytymisestäsi ollut haittaa parisuhteellesi tai läheisillesi?

12. Kiihottaako sinua seksikäyttäytyminen, johon liittyy riskejä tai yllätetyksi tulemisen mahdollisuus?

13. Pakotatko ihmisiä seksuaaliseen kanssakäymiseen vasten heidän tahtoaan?

14. Kiihottaako sinua itsesi paljasteleminen tuntemattomille?

15. Oletko ollut pidätettynä tai voisitko joutua pidätetyksi seksikäyttäytymisesi perusteella?

Ikä:

Sukupuoli:

Päihdelinkin testien tuloksia saatetaan käyttää myös riippuvuuksia koskevien tutkimusten tutkimusaineistona. Julkaisemme testien tuloksia ja vastaajien taustatietoja vain tilastollisessa muodossa.

Jaa

Facebook Twitter Google+ Delicious Google bookmarks