A A A
  • Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский
  • Viittomakieli

Olet täällä

ReikäleipätestiSöikö reikä leivän? Rahapelaamisen reikäleipätesti auttaa hahmottamaan miten pelaaminen koskettaa ihmisen koko elämää ja hyvinvointia.

En lainkaan Melko vähän Melko paljon Erittäin paljon
1. Käytän aikaa pelaamiseen
2. Käytän rahaa pelaamiseen
3. Ajattelen pelaamista
4. Pelaaminen on heikentänyt talouttani (esim. maksamattomat laskut, velat, pikavipit, ulosotto, tinkimistä jokapäiväisistä menoista)
5. Pelaaminen on haitannut arkeani (esim. muutokset, opiskelu/työ, vuorokausirytmi, ajankäyttö, kotityöt)
6. Pelaaminen on heikentänyt sosiaalisia suhteitani (esim. parisuhde, perhesuhteet lapsiin ja vanhempiin, kaverisuhteet, opiskelu-/työtoverit)
7. Pelaaminen on heikentänyt terveyttäni (esim. kuntoilun väheneminen/loppuminen, sairauksien lisääntyminen, lääkitysten laiminlyönti, päihdekäytön lisääntyminen, hygienian laiminlyönti, seksi ei kiinnosta)
8. Pelaaminen on heikentänyt psyykkistä hyvinvointiani (esim. masennus, voimakkaat mielialan vaihtelut, keskittymis- /aloitekyvyn heikentyminen)
9. Pelaaminen on heikentänyt arvomaailmaani ja moraaliani (esim. valehtelu, salailu, rikollisuus, välinpitämättömyys itsestä, läheisistä ja ympäristöstä)

Ikä:

Sukupuoli:

Päihdelinkin testien tuloksia saatetaan käyttää myös riippuvuuksia koskevien tutkimusten tutkimusaineistona. Julkaisemme testien tuloksia ja vastaajien taustatietoja vain tilastollisessa muodossa.

Tietoa testistä

Rahapelaamisen reikäleipä-mallin kehittämisestä on vastannut ongelmapelaajien kanssa pitkään työskennellyt sosiaalityöntekijä Anne-Maria Perttula. Reikäleipä-malli auttaa hahmottamaan miten peliongelma koskettaa ihmisen koko elämää ja hyvinvointia.

Lähteet:

Maritta Itäpuisto, Katja Lampinen, Petri Miettinen, Sari Naappi, Anne-Maria Perttula, Kaija Smolander, Jyrki Vihriälä (2011):
Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen.
Pelissä hanke.

Jaa

Facebook Twitter Google+ Delicious Google bookmarks