A A A

Olet täällä

Mielialakysely - RBDITämän kyselyn tarkoituksena on auttaa sinua tunnistamaan mielialasi muutoksia ja niiden vaikutuksia toimintakykyysi. Pisteet ovat viitteellisiä, eikä niiden perusteella voi tehdä diagnoosia. Kyselyn palautteessa annetaan myös yleistä tietoa masennuksesta sekä päihteiden vaikutuksista mielialaan.

    Suosittelemme, että et tekisi tätä testiä
  • väsyneenä esim. yöllä tai useamman unettoman yön jälkeen
  • jos koet että et ole kunnossa, esim. kuumeessa
  • jos olet päihtynyt tai krapulassa.

Mikäli kysymykset herättävät sinussa ahdistusta, suosittelemme keskustelemaan näistä asioista lääkärisi kanssa.

Seuraavat kysymykset käsittelevät mielialan erilaisia piirteitä. Vastaa kuhunkin kysymykseen siten, millaiseksi tunnet itsesi tänään. Valitse kustakin kysymyksestä vain yksi vaihtoehto. Muista vastata kaikkiin kysymyksiin.

1. Minkälainen on mielialasi?

2. Miten suhtaudut tulevaisuuteen?

3. Miten katsot elämäsi sujuneen?

4. Miten tyytyväiseksi tai tyytymättömäksi tunnet itsesi?

5. Minkälaisena pidät itseäsi?

6. Onko Sinulla pettymyksen tunteita?

7. Onko Sinulla itsesi vahingoittamiseen liittyviä ajatuksia?

Ajatuksesi itsemurhasta ovat huolestuttavia. Jos tarvitset välitöntä keskusteluapua, voit soittaa esimerkiksi Suomen Mielenterveysseuran valtakunnalliseen kriisipuhelimeen p. 01019 5202.

8. Miten suhtaudut vieraiden ihmisten tapaamiseen?

9. Miten koet päätösten tekemisen?

10. Minkälaisena pidät olemustasi ja ulkonäköäsi?

11. Minkälaista nukkumisesi on?

12. Tunnetko väsymystä ja uupumusta?

13. Minkälainen ruokahalusi on?

Ikä:

Sukupuoli:

Päihdelinkin testien tuloksia saatetaan käyttää riippuvuuksia koskevien tutkimusten tutkimusaineistona. Julkaisemme testien tuloksia ja vastaajien taustatietoja vain tilastollisessa muodossa.

Tietoa testistä

RBDI mielialakysely on Suomen oloihin Beckin lyhyen depressiokyselyn pohjalta kehitetty masennusoireilun ja itsetunnon kysely. Kyselyn avulla pyritään mielialaoireiden varhaiseen tunnistamiseen, lisäämään hoitoon hakeutumista ja kartoittamaan kyselyn tekijän mielialaa.

Lähteet:

Alkoholiongelmaisen Käypä hoito (2010) Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä.

Depressio. Käypä hoito (2010) Suomalaisen lääkäriseuranta Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä.

Huttunen, Matti. Lääkärikirja Duodecim. Terveyskirjasto: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00390&p_haku=masennus

Jane-Llopis, Eva & Matytsina, Irina (2006) Mental health and alcohol, drugs and tobacco. A review of the comorbidity between mental health disorders and the use of alcohol, tobacco and illicit drugs. Drug and Alcohol Review 11/2006, (25), 515-536.

Raitasalo, Raimo (2007) Mielialakysely. Suomen oloihin Beckin lyhyen depressiokyselyn pohjalta kehitetty masennusoireilun ja itsetunnon kysely. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 86.

Jaa

Facebook Twitter Google+ Delicious Google bookmarks