A A A
  • Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский
  • Viittomakieli

Olet täällä

Huumeiden käytön kartoitus ja hoitomotivaatio - DUDIT-EAsiakastunniste:

Kuinka usein käytät seuraavia aineita

(ks.DUDIT-huumeluettelo)

En koskaan Kokeillut yhden tai useamman kerran Kerran kuussa tai harvemmin 2-4 kertaa kuussa 2-3 kertaa viikossa 4 kertaa viikossa tai useammin Rastita, jos kyseessä on retkahdus tai kausittainen käyttö
Kannabis
Amfetamiinit
Kokaiini
Opiaatit
Hallusinogeenit
Tinneri ja
muut liuottimet
GHB ja muut huumeet
Lääkkeet
(unilääkkeet
/rauhoittavat)
Lääkkeet
(kipulääkkeet)
Tupakka (savukkeet,
sikarit,
irtotupakka,
nuuska)

Mitä hyviä puolia huumeiden käytöllä on sinulle?

Ei lainkaan Vähän Jossain määrin Paljon Täysin
1. Nukun paremmin.
2. Jännitys vähenee ja rentoudun.
3. Tulen iloiseksi.
4. Tulen vahvaksi.
5. Tunnen oloni normaaliksi.
6. Olen luovempi (saan ideoita, teen taiteellisia juttuja).
7. Olen aktiivinen (siivoan, tiskaan, pesen auton jne.).
8. Rakastan kaikkia ja koko maailmaa.
9. Saan enemmän itseluottamusta.
10. Selkä-, niskakipu, päänsärky jne. vähenee.
11. Tulee tunne, että kaikki asiat järjestyvät.
12. Elämä ilman huumeita on tylsää.
13. Pystyn hallitsemaan ahdistuksen, vihan ja masennuksen tapaisia tunteita.
14. Huumeiden avulla pystyn toimimaan sosiaalisesti.
15. Huumeiden avulla tunnen kuuluvani porukkaan.
16. Saan paremmin kontaktia muihin.
17. Saan elämästä enemmän irti.

Mitä huonoja puolia huumeiden käytöllä on sinulle?

Ei koskaan Harvemmin kuin kerran kuussa Joka kuukausi Joka viikko Päivittäin tai lähes päivittäin
1. Minulla on viimeisen vuoden aikana ollut huumeiden takia ongelmia töissä, koulussa tai kotona.
2. Olen viimeisen vuoden aikana hakeutunut huumeiden takia lääkäriin tai sairaalahoitoon tai minulla on ollut terveydellisiä ongelmia (esim. muistinmenetykset tai hepatiitti).
3. Olen viimeisen vuoden aikana riidellyt tai käyttäytynyt väkivaltaisesti huumeiden vaikutuksen alaisena.
4. Olen viimeisen vuoden aikana joutunut huumeiden takia vaikeuksiin poliisin kanssa.
Ei lainkaan Vähän Jossain määrin Paljon Täysin
5. Tunnen oloni ahdistuneeksi.
6. Saan itsemurha-ajatuksia.
7. Vältän muiden seuraa.
8. Saan päänsärkyä tai tulen pahoinvoivaksi.
9. Saan huonommin kontaktia ystäviin.
10. Minun on vaikea keskittyä.
11. Seksi kiinnostaa vähemmän.
12. Raha-asiat menevät pieleen.
13. Passivoidun.
14. Terveys huononee.
15. Minusta tulee piittaamaton.
16. Huumeiden käyttöni tuhoaa perhe-elämää.
17. Kaikki näyttää yhdeltä suurelta kaaokselta.

Millaisia ajatuksia sinulla on huumeista?

Ei lainkaan Osittain Täysin
1. Nautitko huumeiden käytöstä?
2. Oletko väsynyt huumeiden käyttöön?
3. Oletko viimeisen vuoden aikana ollut huolissasi huumeiden käytöstä?
4. Oletko valmis tekemään töitä saadaksesi aikaan muutoksen huumeiden käytössä?
5. Ajatteletko tarvitsevasi ammattiapua muuttaaksesi huumeiden käyttöäsi?
6. Uskotko, että voisit saada oikeanlaista apua ammattilaiselta?
7. Uskotko, että ammattilaisen tarjoama hoito auttaisi sinua?
8. Onko mielestäsi tärkeä tehdä muutos huumeiden käyttöösi?
9. Luuletko, että huumeiden käyttösi muuttaminen olisi vaikeaa?
10. Oletko jo tehnyt muutoksia huumeiden käytössäsi ja etsit keinoja välttää retkahdukset?

Ikä:

Sukupuoli:

Päihdelinkin testien tuloksia saatetaan käyttää myös riippuvuuksia koskevien tutkimusten tutkimusaineistona. Julkaisemme testien tuloksia ja vastaajien taustatietoja vain tilastollisessa muodossa.

Tietoa testistä

Lähde: Anne H. Berman & Claes Brisendal (2011) DUDIT-E & Alcohol-E. Samtala konstruktivt om droger och alcohol. Stockholm: Gothia Förlag.

*lisätty taustatietokysymykset koskien ikää ja sukupuolta

Anna palautetta testistä

Jaa

Facebook Twitter Google+ Delicious Google bookmarks